شیره انگور


  • وزن:500 گرم
  • تاریخ انقضا :8 ماه پس از تولید

عنوانشرح
وزن500 گرم
تاریخ انقضا 8 ماه پس از تولید