روغن درخت چایی


درمان کننده جوش صورت پاک کننده عالی آرایش مخلوط با روغن نارگیل 3 به 10 نرم کننده کوتیکول، پوسته اطراف ناخن درمان جوشها، مخلوط با هسته انگور 4 به 10 درمان کننده زخمهای سطحی برطرف کننده جوش های آبله مرغان مخلوط با روغن زیتون 1 به 1 درمان عفونت های قارچی کشاله ران مخلوط با اسطوخدوس
  • حجم :70،30 سی سی
  • تاریخ انقضا :12 ماه پس از تولید

درمان کننده جوش صورت
پاک کننده عالی آرایش مخلوط با روغن نارگیل 3 به 10
نرم کننده کوتیکول، پوسته اطراف ناخن
درمان جوشها، مخلوط با هسته انگور 4 به 10
درمان کننده زخمهای سطحی
برطرف کننده جوش های آبله مرغان مخلوط با روغن زیتون 1 به 1
درمان عفونت های قارچی کشاله ران مخلوط با اسطوخدوس

عنوانشرح
حجم 70،30 سی سی
تاریخ انقضا 12 ماه پس از تولید