ارده کنجد ممتاز


  • روش تولید:تولید شده با آسیاب سنگی
  • وزن:700،350 گرم
  • تاریخ انقضا: 6 ماه پس از تولید

عنوانشرح
وزن700،350 گرم
تاریخ انقضا 6 ماه پس از تولید
روش تولیدتولید شده با آسیاب سنگی