تخفیف ویژه تابستانه

در روزهای داغ تابستان مجموعه تولیدی به آور  اقدام به برگزاری جشنواره تخفیف تابستانه در زمینه مجموعه محصولات تولیدی خود نموده است.

در این طرح تخفیفی مجموعه تولیدی به آور  امیدوار است بتواند امکان دستیابی مشتریان به هزینه پایین و کیفیت بالا را بیش از پیش فراهم آورد.